Prawa autorskie

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie teksty, obrazy, znaki i tym podobne, w jakimkolwiek formacie, w tym logo SimsMantra, stanowią własność strony SimsMantra i są chronione przez polskie i międzynarodowe przepisy dotyczące praw autorskich.

Niedozwolone jest, za wyjątkiem pisemnej zgody właściciela strony SimsMantra, kopiować, zapisywać, modyfikować, przenosić czy nielegalnie rozpowszechniać (bez wskazania autora) jakkolwiek treści autorstwa SimsMantra.

Strona nie jest powiązana z firmą Electronic Arts lub Nintendo, ani też jej licencjodawcami. Znaki towarowe wymienione na tej stronie są własnością ich właścicieli. Niektóre grafiki pogodzą z oficjalnych źródeł The Sims lub Animal Crossing (w tym także z udostępnianych materiałów prasowych) i stanowią tło do opracowań poszczególnych treści.

[PL] Jeśli chcesz przetłumaczyć lub wykorzystać w określony sposób zawartość portalu SimsMantra, skontaktuj się mailowo: paulina@simsmantra.pl.

[ENG] If you want to translate or use the contents of SimsMantra in a certain way, please contact at: paulina@simsmantra.pl.